Börja spela boule

Boule har den stora fördelen att det endast tar cirka 10 minuter att lära sig spelet, samtidigt som du behöver spela i åratal innan du behärskar det till fullo. Vid en första anblick kräver boule endast att du har precision, och det är visserligen en av två viktiga egenskaper, men det kräver också något annat. För att du ska bli skicklig krävs det också att du har taktiska förmågor, och något av det roliga med boule är att du kommer att kunna utveckla dem med tiden.

I boule spelar du antingen singel, dubbel eller trippel, vilket betyder en mot en, två mot två eller tre mot tre. Matcherna spelas på en grusplan och i singel samt dubbel har spelarna tre klot i metall var, medan de i trippel har tre vardera. Spelet går ut på att komma närmast en målkula som kallas lillen. För varje klot som hamnar närmare än motståndarnas blir det ett poäng och den sammanlagda poängsumman blir därför mellan ett och sex.

Spelet börjar med att deltagarna drar lott om vem som ska kasta ut lillen. Vinnaren ritar en ring som deltagarna kommer spela ifrån och kastar ut lillen 6–10 meter. Den som spelar måste ha båda fötterna i cirkeln, och det är därför viktigt att ha bra balans. I vilken turordning som spelarna inom laget ska spela avgör de själva, men det är laget som ligger längst ifrån lillen som spelar nästa klot. En spelomgång är över när alla har spelat sina klot. När det är gjort räknas poängen ihop och det lag som fick mest poäng gör sedan upp en ny ring innan proceduren upprepas. Det lag som först kommer till 13 poäng vinner.

Lite småtips

När du ska spela lägger du klotet i din kupade hand, och om du tänker dig att du håller ett ägg får du rätt känsla. Vänd sedan på handen innan du spelar. När du ska försöka komma nära lillen är det bäst att stå med lätt böjda ben eller att sitta på huk. Du kan sedan välja mellan att kasta i en hög båge, så kallad plombering, eller att rulla klotet mot lillen. Om du i stället ska skjuta bort motståndarens klot är det bra att låta armen pendla mjukt och sedan träffa det andra klotet utan att ditt rullar innan.

Det finns mycket mer att lära sig som du kommer kunna läsa om senare.